Financiën ronde 148

In ronde 147 bleef Cyberië met een behoorlijk overschot zitten (250.000 I-Shell). In ronde 146 had Cyberië echter te kampen met een ernstig tekort. De begroting van ronde 148 is zodoende afhankelijk gemaakt van de prestaties van de steden zelf.

Steden krijgen aan de hand van een aantal factoren vergoedingen voor hun bijdrage aan de staatskas van Cyberië. Op die manier kan er een eerlijke verdeling worden gewaarborgd die ook past bij de inkomsten. Vallen de inkomsten tegen, dan wordt dat opgevangen door het teruglopen van de bijbehorende vergoedingen aan de steden.

Steden ontvangen de volgende vergoedingen:
- per aangelegd parkeerplaats: 2.000 I-Shell;
- per aangelegde wegkavel: 25 I-Shell;
- per aangelegd park: 1.000 I-Shell;
- voor de bouw van het eerste ziekenhuis: 2.000 I-Shell;
- per verkochte overheidskavel: 40 I-Shell;
- per aangestelde officer: 3.000 I-Shell.

Vooral de laatste post is een grote kostenpost voor de begroting. Aan de andere kant is dit ook een grote inkomstenbron. Dalen de inkomsten uit kavels, dan dalen ook de kosten van de vergoeding aan de steden. Zo hebben steden duidelijkheid, maar zorgt de Cyberische overheid er tevens voor dat de uitgaven onder controle blijven.

In de begroting is tevens rekening gehouden met de noodzaak voor een diamantdeal. Hiervoor is een kostenpost ad 25.000 I-Shell beschikbaar. Mocht in week drie blijken dat deze kosten niet gemaakt gaan worden, dan zal hiervoor een nadere bestemming worden gezocht.

Op het gebied van subsidies zijn de volgende bedragen te verdelen:
- het bezitten van een stenen winkel met ten minste een camera in een stad niet zijnde de standplaats: 1.500 I-Shell indien de winkel in Cyberië is gevestigd, 1.750 indien de winkel buiten Cyberië is gevestigd;
- het behalen van een diploma: 250 I-Shell;
- woonachtig zijn in een wolkenkrabber in een stad zijnde de standplaats: 200 I-Shell;
- het bouwen van een haven in één van de Cyberische steden: 1.000 I-Shell;
- het bouwen van een bank met daarin ten minste één alarm in één van de Cyberische steden: 1.000 I-Shell.

In totaal is voor het verstrekken van subsidies een bedrag ad 35.000 I-Shell gereserveerd. Overschrijding van dit bedrag zal allereerst worden gecompenseerd met het budget voor de diamantdeal.

Download
Begroting ronde 148
Begroting ronde 148.xlsx
Microsoft Excel werkblad 16.1 KB