Schrijversbuurt Wandelbos

Al enkele jaren is in een gedeelte van de Schrijversbuurt een buurtpreventieteam actief. Sinds begin 2012 is de gehele Schrijversbuurt voorzien van buurtpreventievrijwilligers. Het nieuwe in 2012 opgerichte team werkt organisatorisch onafhankelijk van het team dat reeds bestaat, maar beide teams hebben in principe geen gescheiden werkgebieden. Je kunt beide teams dan ook in de Schrijversbuurt aantreffen.


De buurtpreventieteams bestrijken de wijk die wordt omringd door de Baden Powelllaan, de Burgemeester baron Van Voorst tot Voorstlaan, de Zwartvenseweg en de Reeshofdijk. In onderstaande kaart is de wijk met een rode rand omcirkeld.

Buurtpreventie wijk Schrijversbuurt. Klik op de afbeelding om de kaart te vergroten.
Buurtpreventie wijk Schrijversbuurt. Klik op de afbeelding om de kaart te vergroten.

Het oorspronkelijke buurtpreventieteam is afkomstig uit de straten links van de Auteurslaan. Het team dat vanaf 2012 in de wijk actief is, komt voornamelijk uit het deel van de wijk rechts van de Auteurslaan. Organisatorisch zijn beide teams gescheiden. De informatie over het team die u op deze site vindt, betreft informatie over het team dat in 2012 is ontstaan uit bewoners rechts van de Auteurslaan.


Het is overigens niet zo dat buurtpreventieleden altijd binnen het rode kader blijven. Het wandelbos, het Paletplein, delen van de Kruidenbuurt en/of Kleurenbuurt en het verlengde van de Baden Powelllaan worden regelmatig aangedaan, zeker indien zich daar incidenten hebben voorgedaan.


Andersom is het ook niet zo dat leden altijd de hele wijk meenemen: het staat iedereen vrij zelf delen van de wijk te bestrijken die zij van belang achten.